¶roda 05 sierpnia 2020r.
  Copyright 2010 Technomor s.j.

Untitled Document

Parowniki, reduktory gazowe i zespoły redukcyjne
Armatura do butli LPG

Armatura do zbiorników i instalacji LPG


Kurki kulowe

 

Untitled Document
Grupy redukcyjne do LPG i gazu ziemnego

W ofercie posiadamy zespoły redukcyjne pierwszego i drugiego stopnia do LPG i gazu ziemnego (około 70 typów) o wydajno¶ci od 100 do 4000kg/h (do LPG) i od 80 do 2000 metrów sze¶ciennych (do metanu). Oferujemy zespoły redukcyjne w różnych konfiguracjach: podwójna lub pojedyncza linia, reduktory wyposażone mog± być w blokady od zbyt wysokiego/ zbyt niskiego ci¶nienia.

Dodatkowo wyposażone mog± być w filtry, przepływomierz, dodatkowy reduktor-monitor, itp.