środa 05 sierpnia 2020r.
  Copyright 2010 Technomor s.j.

Untitled Document

Firma TECHNOMOR Sp.j. świadczy usługi m.in. w zakresie :

 • budowy stacji LPG
 • montażu, naprawy pogwarancyjnej dystrybutorów LPG i dystrybutorów paliwowych
 • legalizacji dystrybutorów LPG i paliwowych z Urzędem Miar
 • rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych zbiorników LPG dla UDT
 • modernizacji instalacji LPG  na stacjach paliw m.in. wymiany pomp, sond pomiarowych, poziomowskazów
 • montażu osprzętu i armatury zbiorników podziemnych i naziemnych LPG
 • badań rezystancji i prób ciśnieniowych węży
 • badań zaworów bezpieczeństwa zbiorników LPG i przeglądów instalacji LPG
 • budowy instalacji gazowych dla przemysłu i rolnictwa w oparciu o modułowe stacje odparowania gazu i kotłownie
 • budowy instalacji zbiornikowych przydomowych i przemysłowych na gaz płynny
 • dostawy kontenerowych przewoźnych kotłowni na gaz płynny dla budownictwa i innych obiektów wymagających doraźnego zaopatrzenia w czynnik grzewczy lub ciepłą wodę          

Ponadto:

 • przeprowadzamy remonty i regenerację pomp gazowych, dystrybutorów  i zbiorników gazowych.  Prowadzimy również skup wybranych urządzeń z demontażu stacji LPG i stacji paliw
 • przeprowadzamy odtwarzanie dokumentacji technicznej zbiorników paliwowych na paliwa ciekłe i produkty ropopochodne  
 • opracowujemy dokumentację dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka powstania poważanej awarii przemysłowej  m.in.  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,  Programy zapobiegania awariom, Wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, Raporty o bezpieczeństwie
 • zajmujemy się nietypowymi wdrożeniami w zakresie techniki paliwowej i gazowej, oprzyrządowaniem i wyposażeniem baz paliw.   

Tutaj można złożyć zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy